Jongeren toekomst van de stad

Als meer dan één op drie van de Antwerpse inwoners jonger is dan 30 jaar, waarom worden zij dan niet meer betrokken bij de ontwikkeling van deze stad?

De toekomst van de stad is afhankelijk van de toekomst van onze jongeren. Jongeren zijn een drijvende kracht in steden. Om jongeren aan te trekken en te behouden, moeten steden bij iedere belangrijke beslissing de impact op jongeren in het achterhoofd houden. 

De situatie van jongeren in ’t Stad is niet rooskleurig. Eén op vier jongeren werkloos en vaak worden ze nog als paria’s bekeken als het op besluitvorming aankomt. 

Door aan jongeren de ruimte te geven om de stad van morgen mee uit te tekenen kunnen we van Antwerpen een verbindende, dynamische, open, nieuwsgierige, inventieve en speelse stad maken.