Jeugdige stad

Straten, pleinen en parken zijn de ontmoetingsplek bij uitstek voor jongeren. Maar zelden worden jongeren tussen de leeftijd van 6 en 25 betrokken in de aanleg ervan. Jongeren zijn niet enkel gebruikers maar horen ook als ‘mede-eigenaar’ te worden beschouwd.

Daarom moet de stad bij stadsvernieuwingsprojecten of de heraanleg van straten en pleinen jongeren radicaal betrekken. Door voor elk project een ‘youthconsulent’ aan te stellen die jongerenorganisaties en jongeren in de buurt samenbrengt en hun belangen verdedigd.

Maar met ‘mede-eigenaarschap’ komen ook verantwoordelijkheden. Waarom geven we jongerenorganisaties niet tijdelijk de verantwoordelijkheid over leegstaande panden of terreinen? Bestaande voorbeelden tonen hoe ze er creatieve hubs van maken en ze – door ze open te stellen – ontmoetingsplekken  voor de hele buurt voor de hele buurt van maken, voor jong en oud.

Meer ruimte voor sport ligt voor de hand, maar mij draait het vooral over ruimtes voor ontmoeting en avontuur. Meer speelbossen, maar ook urbanspeelterreinen, free run courses en skateparken.