Work4Youth

Hoe kan het dat in de stad die de meeste rijkdom van België produceert er zoveel jongeren zonder job of opleiding zijn?

Bijna 27% van de Antwerpse jongeren was werkloos in 2017. Dat is 10% meer dan het Vlaamse gemiddelde. Het percentage jongeren dat zonder diploma uit een Antwerpse school stroomt, is onaanvaardbaar hoog. Wanneer we kijken naar het aantal NEET’s – dat zijn jongeren die geen job hebben, niet meer op school zitten of geen opleiding volgen – scoort Antwerpen slechter dan iedere andere stad in België, ook Brussel.

De oplossing op lange termijn ligt daarbij in het onderwijs. Enkel wanneer we dat hervormen kunnen we op lange termijn de uitstroom zonder diploma drastisch inperken. Als sp.a Antwerpen hebben we hier een gedetailleerd plan voor. Je vindt het op opnieuwvooruit.be

Maar er zijn oplossingen op korte termijn nodig voor die jongeren die momenteel buiten beeld zijn. Niemand is verloren, iedereen moet de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Iedere jongere wil zich bewijzen.

Daarom ons plan om die vergeten jongeren opnieuw in beeld te brengen. Centraal in de aanpak staat de jongere zelf.

  • We zoeken hen op in hun leefwereld.

Het heeft geen zin om jongeren uit te nodigen in bureaus om ze met een belerend vingertje toe te spreken. Je moet naar ze toe. Dat doe je door in de wijken te gaan, de netwerken rond de jongeren te leren kennen en. Je moet daarin rolmodellen identificeren en sleutelfiguren (waaronder zeker de ouders) betrekken.

We leven in de 21ste eeuw. Het wordt tijd dat we jongeren aanspreken via instagram, snapchat en facebook. Een brief thuis doet het hem niet. Het wordt tijd dat organisaties die jongeren proberen te begeleiden zich bewust worden van hun imago bij die jongeren. Jongeren moeten partners zijn in het traject.

  • We gaan hen respecteren omwille van wie ze zijn.

We moeten stoppen met het idee dat geen diploma = geen vaardigheden. Veel jongeren zitten vandaag niet op de juiste plek in het onderwijs. Niet omdat ze een andere studierichting niet aankunnen maar omwille van hun achtergrond of naam. Ga op hun niveau na wat hun interesses zijn, en laat ze vooral doen. Door kwalitatieve stages aan te bieden, waar ze kunnen leren, ervaren, maar ook fouten maken. Geef ze behapbare uitdagingen. Stop met zinloze gestandaardiseerde opleidingen en andere trajecten. Dat geld kan beter gebruikt worden.

En hoe moet dat dan?

Er zijn in ’t Stad al geweldige voorbeelden van hoe het kan. Denk maar aan PEP vzw of Duo for a Job. De eerste gaat via een intense persoonlijke coaching proberen de juiste studie of carrièrekeuze te vinden voor een jongere. Zelf heb ik hier geweldige ervaringen mee. En dan is er Duo for a Job waar supergemotiveerde “oudere” werknemers een jongere onder hun vleugels nemen en hen naar een gepaste job of opleiding toe leiden. 75% van de partnerschappen levert na 12 maanden resultaat op!

Deze organisaties zijn fantastisch, maar ze staan vaak op zichzelf en zijn afhankelijk van projectmatige sponsoring of donaties. Waarom rollen we dergelijke werkingen niet uit over iedere stadswijk? En waarom organiseert onze overheid dit niet? Hier kunnen we het verschil maken.