Over Caro

Ik ben een Antwerpenaar in hart en nieren. Opgegroeid binnen de ring, schipperend tussen de Brederodewijk en Antwerpen-Noord. Nu gesetteld in het jonge Borgerhout.

Ik ben een jonge vrouw in het midden van de stad.

Van jongs af aan ontdekte ik de stad in al haar diversiteit. De stad is in haar kern superdivers, zowel qua afkomst als genderidentiteit en leeftijd. Maar hoe ouder je wordt hoe minder je deze diversiteit in het onderwijs, op de arbeidsmarkt of in het bestuur van de stad terugvindt.  Toen groeide bij me het besef dat niet iedereen in onze stad dezelfde kansen krijgt. Terwijl net gelijke kansen de motor zijn van de toekomst van Antwerpen. Enkel door iedereen te betrekken, te vertegenwoordigen en gelijke kansen te garanderen kan elke inwoner zich in alle vrijheid ontwikkelen en geraken we samen opnieuw vooruit. Het is dat idee dat mijn (politiek) engagement deed ontbranden.  

Betrokkenheid

Al tijdens mijn studies politieke wetenschappen werd ik actief bij sp.a. Geruime tijd was ik jongerenvoorzitter in Antwerpen. In die periode zette ik samen met de jongsocialisten issues op de kaart als verkeersveiligheid, openbaar vervoer voor jongeren, maar ook meer girlpower in de politiek. Maar mijn engagement voor rechtvaardigheid uitte zich vooral in mijn professioneel leven. Eerst als (vrijwillig) medewerker bij Amnesty International, later als stafmedewerker bij de Vrouwenraad.

Sinds bijna twee jaar ben ik de medewerkster van Vlaams Parlementslid Yasmine Kherbache. Daar heb ik thema’s zoals een inclusieve arbeidsmarkt, integratie en discriminatie van dichtbij kunnen opvolgen. Ondertussen blijf ik me engageren voor Amnesty als vrijwilliger en zorg ik voor de begeleiding van jongeren in het vinden van een juiste studierichting via PEP vzw.  Die bagage en de steun vanuit een grote groep jongeren in Antwerpen doen me nu de sprong wagen. Ik vraag daarom graag jullie steun voor mijn kandidaatstelling op plaats 9 voor de Antwerpse gemeenteraad en plaats 18 voor het district Borgerhout.

Heb je vragen?

Contacteer me op caro.vanderschueren@s-p-a.be