Vrouwen en mobiliteit

Vrouwen maken gemiddeld vaker gebruik van het openbaar vervoer dan mannen.  Zij staan vaker in voor de boodschappen en het vervoer van hun kinderen. Bovendien beschikken ze minder vaak over een (bedrijfs)wagen. Hierdoor maken vrouwen vandaag ook meer gebruik van het voetpad (met een buggy) en fietsen zij vaker met kinderen achterop.   

Mobiliteit is een basisrecht. Wie zich niet vlot kan verplaatsen, kan niet volwaardig deelnemen aan de samenleving.

Openbaar vervoer dat steeds onregelmatiger rijdt en dat je vaak in de kou laat staan. Slecht onderhouden haltes en stations. Veel te smalle voetpaden als je zelf – al dan niet met kinderen – op pad bent. Fietspaden waar je van je sokken wordt gereden door voorbijvliegende auto’s. Vrouwen hebben er jammer genoeg relatief iets meer last van. Net zoals jongeren of personen met een migratieachtergrond.

Opnieuw fors investeren in openbaar vervoer. Bus en tramchauffeurs het respect en het materiaal geven dat ze verdienen. Bij het aanleggen van nieuwe straten en pleinen de mobiliteit en de veiligheid van iedereen in het achterhoofd houden. Dat is niet alleen een kwestie van gezond verstand. Het zal ook sociale ongelijkheden afremmen. Iedereen, vrouwen, jongeren, ouderen, personen met een migratieachtergrond moet op gelijke wijze kunnen deelnemen aan de samenleving.

Een volledig overzicht van onze voorstellen rond mobiliteit vind je op opnieuwvooruit.be