Vrouwen in beeld

Een detail, maar geen onbelangrijk: slechts 7% van onze straten draagt de naam van een vrouw. Antwerpen is geen uitzondering, maar ze loopt ver achter op steden zoals Londen, Parijs, San Francisco, Mumbai en New Delhi waar gemiddeld 27,5% van de straatnamen vrouwelijk zijn.   

Het Antwerps stadsbestuur besliste in 2017 om de reservelijst van straatnamen aan te vullen met 50/50 vrouwen en mannen namen. Die reservelijst is echter voor nieuw aan te leggen pleinen of straten, en dat gebeurt niet zo vaak. Zo kan je eeuwig wachten op een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in Antwerpen.   

De straten en pleinen zijn het uithangbord van onze stad en vormen er dus mee de identiteit van. Daarom is het zo belangrijk dat ze iedereen vertegenwoordigen..

Dit is geen symbolische kwestie maar  één van vertegenwoordiging.

Er zijn genoeg straatnamen in Antwerpen die geen historische betekenis hebben en aangepast kunnen worden. We gaan op zoek naar vergeten heldinnen. Of mensen die omwille van hun afkomst of geaardheid nooit het respect en de erkenning hebben gekregen die ze verdienen.